مامانم اینا امروز عصر برگشتن ولایت

بازم من شدم و شوشو و نینی و جوجه

خارش لعنتی روز به روز بدتر میشه حالا دیگه تنم دونه های ریز مثل نیش پشه زده و شب تا صبح تنمو میخارونم

دو شبه از ساعت 5:30 تا 7:30 یا 8 صبح هم کلا مغزم بیدار باش میده و خوابم میپره

هی میگن چیزی نمونده یک ماه نیم دیگه هم تحمل کن تموم میشه ولی واقعا تخمل یک ساعتشم سخته

شوشو هفته آینده میره دبی ایشاللا

مامان و خواهری میان پیشم

هر چی اصرار کردن که بیا باهامون بریم نرفتم

میدونم خودخواهیه که اونا رو بکشونم اینجا بابامم تنها میشه و سختشه ولی واقعا تحمل گرمای ولایت رو ندارم خونه خودم راحت ترم خوب

 

/ 5 نظر / 15 بازدید
مموی عطربرنج

منم خونه خودم راحتترم! یعنی به زورم که نشده نمی تونن بکشوننم جایی!! فقط جا و بالش لوبیایی و کولر خودم!!

آمارین

شیده خیلی ناراحتم برای این خارشهات. ایشالله زودی خوب بشن. گوشی نگفته چقد طول میکشه؟ یادته من میرفتم خونه ی بابا اینا و چه عذابی میکشیدم؟ خوبه که خونه ی خودتی

ساینا

شیده کمکم داره گرما شکسته میشه و حتما خارش کمتر میشه.حق داری هیچ جا خونه ادم نمیشه

لیندا

ای داد این خارش چیه افتاده به جونت شیده ؟ گوشی هم این مشکلو داشت . فک کنم تو جنوب و جاهای گرم بیشتر باشه این خارش تو خانومای باردار . ایشالا به بعد زایمان نمیکشه و تا قبلش برطرف بشه . خوبه ماامان و خواهرت میان واسه روحیت هم خیلی خوبه

تاتا

الهی بمیرم شیدههههههههه تو هم تاین خارش بارداری رو گرفتی؟ وای خیلی سخته دوستم گرفته بود من دیدم چه عذابی میکشید شبا حوله رو خیس کن بزار رو دلت و پاهات پنکه هم روشن کن بادش به پات بخوره شاید بتونی بخوابی